HK-Entreprise A/S

Donsevej 4
2970 Hørsholm

Telefon +45 7020 9992 

CVR nr. 26494591

Virksomheden er medlem af Byggeriets Arbejdsgivere, Gentofte Håndværker
forening og Byg Garanti, ligesom vi er AAA-rated hos Soliditet A/S.

KONTAKT OS

Hjalte Kjems

EJER/DIREKTØR

Morten Andersen

BYGGESTYRER

Bjarne Weis Pedersen

BYGGESTYRER

Camilla Størling

Regnskabschef

BESTYRELSE

Claus Bretton-Meyer

Formand for bestyrelsen

Claus Bretton-Meyer er administrerende direktør for Dansk Boldspil-Union (DBU). Tidligere har Claus blandt andet beklædt jobbet som administrerende direktør for TV 2 SPORT A/S, koncerndirektør i Observer AB og CEO for Azlan Scandinavia A/S.
Claus har en bred erfaring som bestyrelsesformand og -medlem i en lang række danske selskaber. For nuværende bestyrelsesformand i A/S A.P. Botved og KP Huse ApS og datterselskaber, næstformand i DBU A/S og bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet. Claus er desuden underviser og strategivejleder på CBS.
Claus er uddannet officer i Forsvaret og er aktiv reserveofficer i Danske Division. Claus er HD og MBA fra CBS og er efteruddannet på blandt andet INSEAD.
Claus er født i 1965.

Bue Kjems

Bestyrelsesmedlem

Med min uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør og tømrer samt med over 40 års erfaring har jeg kendskab til alle niveauer fra byggepladsen til topledelse af en rådgivervirksomhed såvel i det offentlige som i det private.
Da jeg har erfaring på byggepladsen, i et projekterings team, som bygherre, hos offentlige myndigheder samt som administrativ chef for en mellemstor virksomhed, er jeg i stand til at rådgive på alle trin i en planlægnings- eller byggeproces.

Mine personlige værdier er troværdighed, optimisme, livsenergi og jeg lægger stor vægt på, at lytte og forstå de mennesker jeg samarbejder med.